Skip to main content

Sommersemester 2019

Sitzung 26.06.2019

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 26.06.2019 Zeit 18:00 - 19:02 Protokollant*in Jonas H. ...

Sitzung 24.04.2019

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 24.04.2019 Zeit 18:00 - 19:06 Protokollant*in Florian, ...

Sitzung 2019-10-02

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 02.10.2019 Zeit 18:00 - 19:05 Protokollant*in Tim Red...

Sitzung 2019-09-25

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 25.09.2019 Zeit 18:00 - 19:34 Protokollant*in Jonas H.,...

Sitzung 2019-09-11

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 11.09.2019 Zeit 18:00 - 19:37 Protokollant*in Johannes ...

Sitzung 2019-08-28

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 28.08.2019 Zeit 18:00 - 19:06 Protokollant*in Fabian Da...

Sitzung 2019-07-31

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 31.07.2019 Zeit 18:00 - 19:15 Protokollant*in Tobias Hu...

Sitzung 2019-07-17

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 17.07.2019 Zeit 18:08 - 18:45hh:mm Protokollant*in Fabi...

Sitzung 2019-07-10

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 10.07.2019 Zeit 18:00 - 19:30 Protokollant*in Jean-Pier...

Sitzung 2019-06-12

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 12.06.2019 Zeit 18:00 - 18:16 Protokollant*in Jan H R...

Sitzung 2019-05-29

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 29.05.2019 Zeit 18:07 - 18:54 FSZ Protokollant*in Mark,...

Sitzung 2019-05-22

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 22.05.2019 Zeit 18:00 - 19:28 Protokollant*in Locke, Jo...

Sitzung 2019-05-15

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 15.05.2019 Zeit 18:00 - 19:22 Protokollant*in Jan H R...

Sitzung 17.04.2019

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 17.04.2019 Zeit 18:00 - 19:30 Protokollant*in Locke, Je...

Sitzung 08.05.2019

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 08.05.2019 Zeit 18:05 - 18:43 Protokollant*in Aron, Flo...

Sitzung 05.06.2019

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 05.06.2019 Zeit 18:00 - 18:30 Protokollant*in Fabian D....

Sitzung 03.07.2019

Protokoll Fachschaftssitzung Datum 03.07.2019 Zeit 18:00 - 19:16 Protokollant*in Jean-Pier...