Skip to main content

Sommersemester 2017

Sitzung 2017-09-20

Protokoll Datum=20.09.2017 Zeit=18:00 - 22:10 Protokollant= Steffi, Tim P. Redeleitun...

Sitzung 2017-09-06

Protokoll Datum=06.09.2017 Zeit=18:00 - 19:55 Protokollant= Heiko / Chris Redeleitung=...

Sitzung 2017-08-30

Protokoll Datum=30.08.2017 Zeit=18:00 - 22:40 Protokollant= Heiko, Fabian, Claas Redel...

Sitzung 2017-08-02

Protokoll Datum=02.08.2017 Zeit=18:03 - 20:58 Protokollant=Jannis, Claas, Heiko Redele...

Sitzung 2017-07-20

Protokoll Datum=20.07.2017 Zeit=18:00 - Protokollant= Redeleitung Anwesende= Post...

Sitzung 2017-07-19

Protokoll Datum=19.07.2017 Zeit=18:00 - 19:19 Protokollant= Frederik, Benjamin Redel...

Sitzung 2017-07-12

Protokoll Datum=12.07.2017 Zeit=18:00 - 20:10 Protokollant=Johannes, Jörn Redeleitung=...

Sitzung 2017-07-05

Protokoll Datum=05.07.2017 Zeit=18:00 - 21:07 Protokollant=Christian A., Aron E. Redel...

Sitzung 2017-06-28

Protokoll Datum=28.06.2017 Zeit=18:00 - 20:45 Protokollant= Heiko, Aron E. Redeleitung...

Sitzung 2017-06-21

Protokoll Datum=21.06.2017 Zeit=18:00 - 20:34 Protokollant= Fabian, Heiko Redeleitung=...

Sitzung 2017-06-14

Protokoll Datum=14.06.2017 Zeit=18:00 - 19:39 Protokollant= Heiko, Daniel S. Redeleitu...

Sitzung 2017-05-31

|Protokoll| |-| |Datum=31.05.2017 |Zeit=18:00 - 19:47 |Protokollant=Jonas H. , AnKa, Daniel...

Sitzung 2017-05-24

Protokoll Datum=24.05.2017 Zeit=18:00 - 19:26 Protokollant= Claas Redeleitung= Heiko ...

Sitzung 2017-05-17

Protokoll Datum=17.05.2017 Zeit=18:00 - 19:50 Protokollant= Jannis, Frederik Redeleit...

Sitzung 2017-05-10

Protokoll Datum=10.05.2017 Zeit=18:00 - 19:19 Protokollant=Jannik , Christian A. Redel...

Sitzung 2017-05-03

Protokoll Datum=03.05.2017 Zeit=18:00 - 19:45 Protokollant=Heiko Redeleitung= Fabian F...

Sitzung 2017-04-26

Protokoll Datum=26.04.2017 Zeit=18:00 - 22:52 Protokollant=Heiko, Frederik, Björn Rede...

Sitzung 2017-04-19

Protokoll Datum=19.04.2017 Zeit=18:00 - 20:45 Protokollant= Heiko Redeleitung= Tobias ...

Sitzung 2017-04-05

Protokoll Datum=05.04.2017 Zeit=18:00 - 19:55 Protokollant= Claas, Jan B. Redeleitung=...